Persondatapolitik - gældende fra 25. maj 2018


På VIPdaters.dk tager vi behandling af dine personoplysninger alvorlig, og vi sikrer en rimelig og gennemsigtig databehandling. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet, når du bruger VIPdaters.dk. VIPdaters.dk er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du frivilligt har givet os ved oprettelsen af din profil på VIPdaters.dk eller ved redigeringen af din eksisterende profil, samt oplysninger om din login-historisk og tidspunkt for login.

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Match af din profil med øvrige profiler på VIPdaters.dk i datingøjemed
 • Markedsføring af din profil med henblik på at få flere besøgende til den, og dermed sikre dig en større kontaktflade omkring din profil.
 • Optimering af tjenesten og udarbejdelse af statistik

Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag:

 • At du ved oprettelse af din profil giver samtykke til behandlingen
 • At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i
 • At behandlingen ud fra hensynet til facilitering af log-in og optimering af tjenesten og brugervenligheden

Når vi har indhentet dit samtykke til brug for vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke helt eller delvist tilbage ved at kontakte os. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget inden tilbagetrækningen.

Bemærk, at behandlingen af visse oplysninger er nødvendige for at kunne tilbyde en normal login-procedure samt at matche profiler basalt. Uden disse oplysninger, kan du ikke anvende VIPdaters.dk:

 • Fødselsdato (privat, alder dog offentlig)
 • Dit køn (offentlig)
 • Hvilket køn du søger (offentlig)
 • Hvilken aldersgruppe du søger (offentlig)
 • E-mail adresse (privat)
 • Postnummer (offentlig)
 • Profiltekst (offentlig)
 • Ønsket maks. afstand til andre medlemmer (offentlig)
 • Kategori du søger (offentlig)
 • IP adresser der anvendes (privat)
 • Log over aktivitet på tjenesten (privat)

Med vores match-algoritme vil vi foretage automatiske match-forslag på baggrund af dine indtastede personoplysninger ved at evaluere dine personlige præferencer samt geografiske position med henblik på at matche din profil med øvrige profiler på VIPdaters.dk, således at du modtager relevante partnerforslag og kan finde den bedste partner for dig. Har du tilvalgt den automatiske VIPmatch-funktion, sendes din valgte besked til udvalgte medlemmer som matcher din profil, såfremt de har valgt at modtage disse informationer under deres notifikationsindstillinger.

Opbevaring af oplysninger

Dine personoplysninger opbevares kun så længe, at det er nødvendigt af hensyn til at opfylde formålet, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver den offentlige del af dine personoplysninger, som fremgår på din profilside på VIPdaters.dk, til vores andre brugere samt til vores tilknyttede online datingguides, med henblik på at udbrede kendskabet til din profil. Derudover videregiver vi dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning.

Lokation for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger på følgende lokationer:

 • VIPdaters.dk’s kontor i København
 • Vores hostingcenter hos Softlayer IBM Cloud, Washington, USA

Dine rettigheder

Som registreret hos VIPdaters.dk er du i besiddelse af en række rettigheder, som VIPdaters.dk kan hjælpe dig med at varetage. Dette omfatter, at:

 • Du kan til enhver tid slette din profil eller bede os gøre dette.
 • Du altid kan henvende dig og anmode om at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne og om vi videregiver oplysningerne til andre.
 • Du kan henvende dig og få berigtiget personoplysninger om dig.
 • Du har ret til at få slettet dine personoplysninger hos VIPdaters.dk permanent.
 • Du kan anmode om at få dine personoplysninger udleveret og transmitteret frem til en ny dataansvarlig (dataportabilitet)
 • Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, herunder anvendelsen af oplysningerne til direkte markedsføring.

Kontaktoplysninger:

VIPdaters.dk
CVR: 29240035
ISP 3000 ApS
Ved Klædebo 14, 2970 Hørsholm
Telefon 71 99 67 78